ชื่อ รหัสผ่าน | ลืมรหัสผ่าน
ตราสัญลักษณ์๘๐พรรษา
ตราสัญลักษณ์๖๐พรรษา
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· อัลบั้มภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
·-----
· KMC
· เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
· E - news
· ชมรมครูดี
· แบบสอบถามกลุ่มอำนวยการ
· ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
· สำนักงานลูกเสือ สพป.นม.2
·คุรุสภาเขตพื้นที่ สพป.นม.2
ฉลองพุธทชยันตี ๒๖๐๐ ปี
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
---------------------
เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
---------------------
เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
---------------------
เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
โปรแกรม > กลุ่ม ICT

เซคชั่นย่อย:
> PHP-Fusion Install (2) > กลุ่ม ICT (3)
> กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (5) > กลุ่มนโยบายและแผน (14)
> กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (5) > กลุ่มบริหารงานบุคคล (13)
> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (1) > กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (0)
> กลุ่มอำนวยการ (9) > หน่วยตรวจสอบภายใน (0)

โปรแกรม YTD YouTube Downloader 3.8

 ]]>]]> — สมัครรับฟีด RSS การปรับปรุงของโปรแกรมนี้
เพิ่ม: 16.09.12 [piyapong]
ไม่มีภาพตัวอย่าง
ไม่มีคำบรรยายไฟล์
ดาวน์โหลด: 537
ไฟล์ใหม่ของเซคชั่นTOP-15
> ข้อมูลเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี...
> โปรแกรม YTD YouTube Downloader 3.8
> แบบเก็บต้นทุนผลผลิตปี55
> ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ ...
> ชื่อผู้ใช้+รหัสผ่าน+วิธีการดู Se...
> แบบจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ
> ไฟล์ห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาการ...
> ตัวอย่างซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิว...
> ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง เรื่อ...
> ตัวอย่างจ้างก่อสร้าง
> แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด...
> แนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประม...
> สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน...
> ใบคำร้องขอสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษ...
> ใบคำร้องขอสอบ O-NET ป.6 รอบพิเศษ...
> งานวิจัยการศึกษาสภาพการบริหารงาน...
> สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน...
> ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการค...
> เกณฑ์การแข่งขันมหกรรมวิชาการ 255...
> แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรี...
> ๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ SIPA
> แบบเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนข...
> กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีง...
> ชื่อผู้ใช้+รหัสผ่าน+วิธีการดู Se...
> ตัวอย่างจ้างก่อสร้าง
> คู่มือการดำเนิน งานการบริหารจัดก...
> แนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประม...
> คู่มือติดตั้ง ๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ SIPA
> โปรแกรมตรวจสอบ SMIS ปีการศึกษา 2...
> แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด...
ผู้ปิดทองหลังพระ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
Facebook
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ ปี ๒๕๕๔
e-filing
รหัสผู้ใช้

รหัสผ่าน


http://e-filing.bopp.go.th/edc/login.jsp
สพป.นม.๒ บน Youtube
สถานีประชาชน ๑
สถานีประชาชน ๒
การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์อื่น ๆ
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

· สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8
เพื่อนบ้าน
·สพป.นม.1
·สพป.นม.3
·สพป.นม.4
·สพป.นม.5
·สพป.นม.6
·สพป.นม.7
·สพม.31
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
ผู้กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 12
· สมาชิกใหม่: SuperAdmin