ชื่อ รหัสผ่าน | ลืมรหัสผ่าน
ตราสัญลักษณ์๘๐พรรษา
ตราสัญลักษณ์๖๐พรรษา
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· อัลบั้มภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
·-----
· KMC
· เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
· E - news
· ชมรมครูดี
· แบบสอบถามกลุ่มอำนวยการ
· ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
· สำนักงานลูกเสือ สพป.นม.2
·คุรุสภาเขตพื้นที่ สพป.นม.2
ฉลองพุธทชยันตี ๒๖๐๐ ปี
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
---------------------
เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
---------------------
เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
---------------------
เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
โปรแกรม > กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารและไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรียงโปรแกรม: ตามชื่อ ตามเวลาที่เพิ่ม ตามความนิยม

แบบกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หลังจากลาสิกขาบท

เรตติ้ง:0
แบบกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หลังจากลาสิกขาบท
เพิ่ม: 07.02.11 คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 368 รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบขอลาอุปสมบท

เรตติ้ง:0
แบบขอลาอุปสมบท
เพิ่ม: 07.02.11 คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 200 รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบคำขอพระราชทาน

เรตติ้ง:0
แบบคำขอพระราชทาน
เพิ่ม: 07.02.11 คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 235 รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบตอบรับเครื่องราช

เรตติ้ง:0
แบบตอบรับเครื่องราช
เพิ่ม: 07.02.11 คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 383 รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบบัตร

ขนาด: 26.5kB
เรตติ้ง:0
แบบบัตร
เพิ่ม: 07.02.11 คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 295 รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด

เรตติ้ง:0
แบบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด
เพิ่ม: 07.02.11 คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 503 รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบส่งคืนเครื่องราช

เรตติ้ง:0
แบบส่งคืนเครื่องราช
เพิ่ม: 07.02.11 คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 692 รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค. 53

ขนาด: 178 KB
เรตติ้ง:0
แบบเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตุลาคม 2553
เพิ่ม: 28.09.10 คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 1915 รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนว

ขนาด: 310.5Kb
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการสอบภาค ก และภาค ค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
เพิ่ม: 09.08.10 คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 3241 รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ขนาด: 162.50 KB
เรตติ้ง:0
ขอแนะนำ!
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เพิ่ม: 09.07.12 คอมเมนท์: 0 ดาวน์โหลด: 440 รายละเอียดเพิ่มเติม...

เซคชั่นใหม่15 อันดับ
> ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง เรื่อ...
> เอกสารประกอบการขอสายสะพาย ประจำ...
> ลาอุปสบท
> ลาประกอบพิธีฮัจย์
> แบบส่งคืนเครื่องราช
> แบบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด
> แบบบัตร
> แบบตอบรับเครื่องราช
> แบบคำขอพระราชทาน
> แบบขอลาอุปสมบท
> แบบกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หลังจาก...
> แบบเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนข...
> ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการค...
> ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการค...
> แบบเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนข...
> แบบส่งคืนเครื่องราช
> แบบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด
> เอกสารประกอบการขอสายสะพาย ประจำ...
> ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง เรื่อ...
> แบบตอบรับเครื่องราช
> แบบกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หลังจาก...
> แบบบัตร
> แบบคำขอพระราชทาน
> แบบขอลาอุปสมบท
> ลาประกอบพิธีฮัจย์
> ลาอุปสบท
ผู้ปิดทองหลังพระ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
Facebook
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ ปี ๒๕๕๔
e-filing
รหัสผู้ใช้

รหัสผ่าน


http://e-filing.bopp.go.th/edc/login.jsp
สพป.นม.๒ บน Youtube
สถานีประชาชน ๑
สถานีประชาชน ๒
การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์อื่น ๆ
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

· สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8
เพื่อนบ้าน
·สพป.นม.1
·สพป.นม.3
·สพป.นม.4
·สพป.นม.5
·สพป.นม.6
·สพป.นม.7
·สพม.31
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
ผู้กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 12
· สมาชิกใหม่: SuperAdmin